"The measure of intelligence is the ability to change." Albert Einstein

O společnosti Consilia

Historie společnosti

Image

Společnost Consilia Brno s.r.o. (dále jen "Consilia") byla založena v roce 2004. Již více než deset let nabízí podporu vývoje společnostem převážně z německy mluvicích zemí. Za tuto dobu se z Consilie stala společnost zaměstnávající 18 vysoce kvalifikovaných inženýrů.

Jednotlivé úkoly v Consilii jsou řešeny pomocí malých projektových týmů. Naše práce na projektu je typická přátelskou spoluprací, výrazným zájmem o řešený úkol a otevřeným zájmem o zákazníka. Průměrný věk inženýrů v našem týmu je 35 let a mají více než 10 roků profesionální praxe ve vývoji.

V naší práci klademe velký důraz na kvalitu a inovativnost našich řešení. Neustále hledáme nové projekty, s jejichž pomocí umožníme růst jak nám, tak našim zákazníkům.

Kde nás najdete

Image

Naším městem je Brno, známé jako "silicon valley" České republiky.

V Brně se nachází 13 univerzit, na kterých studuje přes 89.000 studentů. Trojice univerzitních kampusů spolupracuje s mnoha zahraničními firmami. Brněnský region patří mezi 50 nejinovativnějších regionů v Evropě.

Brno je také známým místem pro renomované nadnárodní společnosti operující v sektoru s vysokou přidanou hodnotou. Mnoho z těchto společností sem přesunulo svá vývojová centra právě z důvodu vysoké koncentrace specialistů a odborníků (Honeywell, IBM, Siemens, ABB, FEI, Flextronics, AVG, RedHat, Avast, SolarWinds, NetSuite a další). Důležitost Brna jako obchodního centra v oblasti informačních technologií neustále roste.

Brno je domovem několika výzkumných ústavů se širokým zaměřením působnosti. Jsou zde zastoupeny oblasti biochemie, strojírenství, nanotechnologií, elektrotechniky, textilního a potravinářského průmyslu, zemědělství, stavebnictví, vojenské techniky a další.

Místní univerzity provozují centra pro převod technologií z vývoje do výroby. Tyto aktivity podporují spolupráci mezi výzkumnými týmy a společnostmi a umožňují realizovat a spolufinancovat výzkumné aktivity na zakázku.

Naše vývojová laboratoř

Image

Laboratoře společnosti Consilia se nachází v těsné blízkosti jednoho z největších průmyslových parků v Brně - Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa.

Naše laboratoř se rozkládá na ploše více než 200 m2. Najdete zde vyhraněný ESD prostor, vybavený moderními měřícími přístroji převážně od společností Rohde & Schwarz a Agilent. Díky tomuto vybavení jsme schopni provádět velmi přesná měření ve frekvenčním rozsahu od audia až po 20 GHz.

Součástí laboratoře je sklad součástek pro osazování prototypů. Větší série desek jsou osazovány na specializovaných pracovištích našich partnerů.

IT infrastruktura firmy Consilia je postavená na profesionálním serverovém řešení, kde jsou našim zákazníkům k dispozici oddělené prostory pro ukládání projektových dat. K dalšímu IT vybavení patří bezdrátové IP telefony a videokonferenční systém. Na přání zákazníka můžeme nabídnout několik systémů pro správu chyb a požadavků (bug-tracking). Pro bezpečnější komunikaci umožňujeme našim zákazníkům chráněný externí přístup.

Kde najít naši laboratoř zjistíte na naší stránce kontaktů.

Nabídka našich služeb

Image

Náš hlavní tým inženýrů se specializací v oblasti vývoje hardware, software, DSP, FPGA, RF, měření a testování pracuje na různě velkých projektech. Podle složitosti projektu se velikost projektového týmu může pohybovat od jednoho samostatného specialisty až po skupinu desítek vývojářů, jejichž práci koordinuje lokální projektový manažer. Složitější projekty také mohou vyžadovat specializovaný nákup (součástek, produktů a služeb) či jiné služby jako návrh a osazování DPS. Po dohodě se zákazníkem jsme schopni rozšířit náš hlavní tým inženýrů o služby a specializace dalších místních firem a univerzit. Takto rozšířená spolupráce nám umožňuje poskytnout zákazníkům plně integrované řešení typu all-in-one.

Díky našim zkušenostem jsme schopni nabídnout podporu v oblasti zavádění sériové výroby či ve fázi údržby (náhrada zastaralých součástek, optimalizace BOMu, atd.).

Každý den pracujeme se zákazníky z různých kontinentů a různých časových zón. Jsme zvyklí cestovat za zákazníky po celém světě, a poskytujeme tak našim zákazníkům a jejich partnerům podporu na místě, kde je to nejvíce potřeba.

Všichni v Consilii jsme zvyklí plynně komunikovat v psané a mluvené angličtině. Mimo to čtvrtina naší firmy komunikuje také v němčině.

Všechna dokumentace je psána anglicky. Na přání zákazníka je možné připravit dokumentaci také v němčině. Pro oficiální technickou dokumentaci jako jsou např. specifikace můžeme zajistit profesionální německý překlad. Naše dokumentační oddělení je vedeno lingvistou se specializací na anglický jazyk.

Více informací o našich službách naleznete na stránce Služby.

Politika jakosti

Image

Politika jakosti ve firmě Consilia je založena na systému řízení kvality (QMS), který se skládá ze dvou nezávislých částí. Vedle obecného systému řízení kvality (BQS) provozuje společnost Consilia ještě zákaznicky specifický systém řízení kvality (CQS), který rozšiřuje BQS o další nároky na řízení kvality vyplývající z požadavků daného projektu. Samotný BQS, který je v souladu s ISO 9001:2008, pokrývá základní firemní procesy včetně zaměření na neustálé zlepšování, nápravná opatření apod.

Dlouhodobé zkušenosti s takto pojatým systémem řízení kvality, kdy zákaznicky specifické procesy zůstávají odděleny od základních procesů organizace, umožňují lepší integraci našeho týmu do týmu zákazníka. Aktivity Consilie tak mohou být začleněny jako modul do zákazníkovy strategie řízení kvality a tímto způsobem mohou například všechny dokumenty vytvářené naším týmem odpovídat vašemu manuálu kvality.

Tým společnosti Consilia má více než desetileté zkušenosti s vývojem hardwaru a softwaru pro letecký průmysl včetně testování a validace podle mezinárodních standardů (různé požadavky pro Evropu, Austrálii, Kanadu a USA). Pro zákazníky jsme také vypracovali dokumentaci k certifikačnímu procesu ověření spolehlivosti leteckých systémů (DO-178B).

Vzhledem k našemu zaměření na konzultační služby máme bohaté zkušenosti s přenosem know-how, vývojové dokumentace a procesů z jednoho týmu na druhý. Můžeme vás podpořit například v období rozběhu výroby nebo při přesunu výroby z jednoho místa na druhé. Pro tyto účely mohou být vytvořeny dočasné týmy. Tyto týmy se zabývají vytvořením dokumentace a analýzou současného stavu, přípravou a organizací tréninků a tréninkových materiálů tak, aby zůstal zachován vysoký standard kvality i po přesunu know-how.

Copyright © 2022 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.