Informace o těchto webových stránkách

Informace provozovatele (Impressum)

 • Obchodní jméno a sídlo společnosti: Consilia Brno s.r.o., Rezkova 415/10, 602 00 Brno, Česká republika
 • Jednatel: Mgr. Dana Otradovcová
 • Spisová značka: C 47384 vedená u Krajského soudu v Brně
 • DIČ: CZ26947773

Autorská práva

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Consilia Brno s.r.o., Hrnčířská 21, 60200 Brno, Česká republika (dále jen Consilia).

Tyto webové stránky a obsah na těchto stránkách je autorským dílem společnosti Consilia Brno s.r.o. Názvy a loga produktů uvedených na těchto stránkách mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjektů.

Práva k použití obsahu

Obsah na těchto stránkách může být použit pouze pro informativní účely. Obsah nesmí být ani upravován ani šíren v takové formě, která by pozměňovala autorská práva k tomuto obsahu. Obsah může být citován podle citačních pravidel, pokud je řádně uveden zdroj informací.

Omezení odpovědnosti

Tyto webové stránky jsou vyhotoveny ve třech jazykových verzích - české, anglické a německé. Primární obsah těchto webových stránek je vytvořen v českém jazyce. Anglická a německá verze jsou překlady primárního obsahu a mají pouze informativní charakter. V případě jakéhokoli rozporu mezi jednotlivými verzemi má přednost obsah české verze.

Obsah těchto stránek a jejich překlady byly vyhotoveny s řádnou pečlivostí s cílem zajistit veškerou správnost v den uvedení. Přesto je obsah předkládán "tak jak je", bez záruky jakéhokoli druhu. Správnost překladu do anglického a německého jazyka není zaručena a mezi verzemi se mohou vyskytovat určité odlišnosti. Zejména je nutné upozornit na to, že text může být neúplný, obsahovat chyby nebo může být zastaralý.

Jednotlivé nabízené služby jsou vzhledem k neustálému vývoji a zlepšování předmětem změn bez předchozího oznámení. Proto jakákoliv data a technické detaily uvedené na těchto stránkách nereprezentují závazek firmy Consilia Brno s.r.o.

Odkazy na jiné stránky

Tyto webové stránky poskytují odkazy na obsah předložený třetí stranou; tento obsah společnost Consilia neprohlíží, neschvaluje a nepřebírá za něj odpovědnost a poskytuje jej pouze jako službu našim zákazníkům a uživatelům. Odkazy na obsah předložený třetí stranou nemají v žádném případě naznačovat doporučení ani vyjadřovat vztah mezi společností Consilia a třetí stranou.

Pokud se domníváte, že odkaz uvedený na stránkách společnosti Consilia Brno s.r.o. odkazuje na ilegální obsah nebo zasahuje do vašich práv, neprodleně nás prosím kontaktujte. Consilia Brno s.r.o. se zavazuje odstranit tyto odkazy tak nejrychleji, jak jen to bude možné.

Informace o ochranných známkách

Na těchto webových stránkách jsou použity následující ochranné známky:

 • Consilia logo je registrovaná ochranná známka společnosti Consilia Brno s.r.o v České republice.
 • Adobe®, Acrobat® Reader, Adobe® Premiere® a After Effects® jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
 • Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.
 • Microsoft®, Access® a Windows® jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
 • NI®, NI logo, CVI, LabVIEW, LabVIEW logo jsou ochranné známky společnosti National Instruments.
 • Známka LabWindows je použita na základě licence společnosti Microsoft Corporation.
 • R&S®, R&S logo, Smart Instruments™, Smart Instruments logo jsou ochranné známky společnosti Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.
 • IBM®, IBM logo, Rational®, Rhapsody®, Rhapsody logo, ClearCase®, ClearCase logo jsou ochranné známky společnosti IBM Corporation.
 • ZigBee® a ZigBee logo jsou ochranné známky společnosti ZigBee Alliance.
 • ARM®, ARM Powered®, AMBA®, ARMulator®, Jazelle®, Multi-ICE®, StrongARM®, Thumb®, a TrustZone® jsou registrované ochranné známky společnosti ARM Limited v Evropské unii a dalších zemích.
 • DesktopASIC™, Exemplar™, Exemplar Logic™, FlowTabs™, Galileo®, Galileo Extreme™, HDLInventor™, Leonardo™, LeonardoInsight™, LeonardoSpectrum™, Mentor Graphics®, Model Technology™, ModelSim®, ModelSim LNL™, P&Rintegrator™, SmartScripts™, SynthesisWizard™, VHDL Explorer™ a XlibCreator™ jsou ochranné známky společnosti Mentor Graphics Corporation.
 • Altera®, Altera logo, Quartus®, Quartus logo, NIOS®, Avalon®, Cyclone®, Cyclone logo, Stratix®, Stratix logo jsou ochranné známky společnosti Altera Corporation.
 • Eclipse™ a Eclipse logo jsou ochranné známky společnosti Eclipse Foundation, Inc.
 • Atmel®, AVR®, AVR Studio® a AVR logo jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Atmel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
 • Cadence®, Cadence® logo, Allegro®, OrCAD® a PSpice® jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Cadence Design Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
 • Perforce™ je ochranná známka společnosti Perforce Software, Inc.
 • PC-lint™ je ochranná známka společnosti Gimpel Software.
 • Raspberry Pi™ a Raspberry Pi logo jsou ochranné známky společnosti Raspberry Pi Foundation.
 • Genesys™ je ochranná známka společnosti Eagleware-Elanix Corporation.
 • AWR®, Microwave Office®, AWR Design Environment™ (AWRDE) a AWR logo jsou ochranné známky společnosti AWR Corporation.
 • MathWorks®, MATLAB®, Signal Processing Toolbox™, Communications System Toolbox™ a Mathworks logo jsou ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti The MathWorks, Inc.
 • Xilinx®, Xilinx logo a Zynq® jsou registrované ochranné známky společnosti Xilinx.
 • Wireshark® a "fin" logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wireshark Foundation.
 • Analog Devices logo, VisualDSP++®, SHARC® a Blackfin® jsou registrované ochranné známky společnosti Analog Devices.

Ostatní názvy a značky mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjektů. Ochranné známky jsou zde uvedeny pouze z informativních důvodů a nenaznačují doporučení ani vztah mezi společností Consilia Brno s.r.o. a vlastníky těchto ochranných známek.

Zpět...
Copyright © 2022 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.