"A goal without a plan is just a wish." Antoine de Saint-Exupéry

Consilia Ethernet Shield PLUS

Arduino ethernet shield

Mar 20, 2015

Řešení pro retail sektor. Nejprve využito pro prototyp/simulaci/demonstraci a později také jako součást finálního řešení. Arduino MEGA jsme rošířili o další USB virtual COM port (FTDI), LAN, potenciometr, rezistory pro připojení LED a permanentní paměť s (téměř) nekonečným počtem zapisovacích cyklů. Už jste viděli něco podobného na SparkFun nebo Adafruit?

Návrh 8-mi vrstvé desky v systému Altium

Image

9. srpna 2013

8 vrstev, více než 300 fine-pitch součástek, včetně 325 pinového řídícího čipu v pouzdře BGA, vysokorychlostní signály a sběrnice společně s nízkoúrovňovými audio-signály na desce o rozměrech 26x170 mm.

Rhapsody vs. Perforce Versioning Engine

Image

8. května 2013

Jedná se o rozšíření našich softwarových nástrojů. Vzhledem k sedmileté zkušenosti s používáním IBM Rational Rhapsody a IBM Rational ClearCase se nám dostalo možnosti zaintegrovat podporu Perforce (systém pro správu revizí) do Rhapsody GUI a to jak na platformě Windows, tak Linux. Na tomto řešení stále pracujeme a dáme vám vědět hned, jak to dokončíme!

Více než jen displej a klávesnice

Image

19. dubna 2013

Produkt z oblasti řízení letového provozu - je už v prodeji. Uživatelé rádia pro řízení letového provozu (ATC) jen těžko poznají, že za displejem a klávesnicí se skrývá soft-core procesor Altera NIOS II podporovaný mikroprocesorem Atmel AT89C5131. Mimo funkcí běžného HMI (rozhraní mezi člověkem a strojem) tento produkt obsluhuje USB rozhraní, ukládání parametrů ATC radia do databáze, přepínání main/standby, monitorování funkčnosti HW, zajišťuje watchdog, řídí hodiny reálného času (RTC) atd. Software pro NIOS II byl napsán v IBM Rational Rhapsody s použitím Rhapsody IDF (Interrupt Driven Framework).

Vývoj radiokomunikačního zařízení - schéma a návrh DPS

Image

29. května 2013

12 vrstev, fine-pitch součástky, velmi náročný design zpracování RF signálů v gigahertzovém pásmu společně se složitými digitálními obvody. Návrh DPS v systému OrCAD/Allegro.

VoIP řešení v rádiu pro řízení letového provozu

Image

14. února 2013

Produkt z oblasti VoIP a ATC – je už v prodeji. V tomto projektu jsme mohli prokázat naše schopnosti v nejmodernější oblasti ATC systémů - přenosu hlasu přes IP protokol podle standardu ED-137. Dokázali jsme zvládnout náročné požadavky na časování, implementaci čerstvě definovaného RTP/SIP protokolu, různých kodeků atd.

Aplikace s náročným uživatelským prostředím - realizováno v NI LabVIEW

Image

25. ledna 2012

Produkt z oblasti řízení letového provozu – je už v prodeji. Vývoj oficiální aplikace (PC, Windows) pro konfiguraci, monitorování a softwarové aktualizace ATC vybavení. Aplikaci je možno použít pro Přímé spojení přes USB rozhraní nebo vzdálený přístup přes LAN. To vše včetně podpory pro klonování konfigurací mezi jednotlivými ATC rádii a možnosti zálohování veškerých nastavení.

Vzhledem k nedostupnosti podpory pro IPv6 jsme přistoupili k vlastní implementaci prostřednictvím DLL.

Rhapsody a statická analýza kódu v PC-lint

Image

10. června 2011

Patří mezi naše softwarové nástroje, které používáme pro vnitřní potřebu. Rhapsody je nám blízké a statickou analýzu kódu vnímáme jako nezbytnou součást zajištění kvality a vývojového procesu. Proto jsme se rozhodli integrovat PC-lint do prostředí Rhapsody tak, aby výsledek analýzy byl dostupný na jeden klik. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 používáme pro statickou analýzu kódu také produkt Goanna, rozhodli jsme se jej začlenit do Rhapsody také.

Máte na vašem pracovišti dostatek "stresu"?

Image

9. listopadu 2009

Produkt z oblasti SW nástrojů, který již interně používáme. Abychom na našich zařízeních ověřili stabilitu a odolnost proti nadměrné LAN zátěži, připravili jsme si několik záludných skriptů v Pythonu (stress testy). Součástí jsou detailní reporty, které nám současně s Wireshark logy slouží k analýze chování testovaného zařízení v případě selhání. Pokud si chcete být jistí, že vaše zařízení je stabilní, pomůžeme vám to zjistit. A navíc vám, díky našim praktickým zkušenostem v této oblasti, pomůžeme najít skutečnou příčinu problému identifikované nestability.

RF testovací systém pro ověření datasheet parametrů

Image

Specifikace, návrh a výroba automatizovaného měřícího a testovacího RF systému včetně řídícího a testovacího software. Tento systém umožňuje ověření funkcionality a datasheet parametrů ATC rádia podle několika mězinárodních standardů.

Systém je sestaven z námi vyrobených částí (přepínací matice, různých filtrů, výkonových zátěží, phase-shift jednotky …) umístěných v racku společně se špičkovými měřícími přístroji od firmy R&S.

Řídící software jsme naprogramovali v NI LabVIEW™ (654 testů) a vytvořili jsme tak vlastní skriptovací platformu, kterou jsme využili i na dalších podobných projektech k urychlení doby mezi návrhem a nasazením testeru.

Vývoj rádia pro řízení letového provozu

Image

Naši inženýři se podíleli na celém vývoji (HW, SW a testování) přijímače i vysílače pro pásma VHF a UHF. Tyto produkty patří do kategorie tzv. softwarově definovaných rádií.

Komunikační rozhraní zahrnují VoIP, GB2PP, USB, SNMP, RS530 a přímé řízení operátorem.

Na vývoj byly kladeny požadavky bezpečnostního standardu DO-178B a prokázání shody s několika mezinárodními standardy (ARINC, ETSI, EMC).

Součástí byla také podpora koncových zákazníků, především konzultace v oblasti instalace rádia do jejich systémů a uvedení do ostrého provozu včetně analýz datové propustnosti reálných systémů.

Pro usnadnění servisních úkonů byly vyvinuty specializované aplikace. Automatizovaná měření vytvořená a odladěná během vývojové fáze byla později přesunuta do výroby, což velmi pozitivně ovlivnilo celkové náklady projektu.

Výsledky naší práce a jejich vliv na výsledné parametry rádia můžete posoudit v datasheetu.

Série měřicích přístrojů pro analýzu a generování signálů

Image

Kompletní vývoj několika spektrálních analyzátorů, audio analyzátorů, signálního generátoru a arbitrary generátoru.

Včetně podpory výroby dodáním systémů funkčního testování na úrovni osazených desek, kalibračních systémů a systémů pro ověření datasheet parametrů.

Zákaznická Arduino MEGA 2560 architektura

Arduino control board

9. září 2015

Řešení pro retailový segment. Arduino MEGA 2560 architektura nasazená v zákaznické řídící desce - rozšířena o RS485 sběrnici, řízení DC/AC motorů a vstupy pro magnetické a optické senzory. Pěkný příklad využití Arduina pro prototyp a návrh koncového řešení s využitím vlastního HW a FW návrhu. Dobře Ty, Arduino!

MP3 přehrávač s Arduino MEGA 2560

Arduino mp3

19. února 2014

Řešení pro retailový segment - určeno pro propagaci zboží v obchodech. Arduino MEGA 2560 rozšířené o MP3 kodek, audio drivery, SD kartu, grafický displej a kapacitní dotyková tlačítka. Další úspěšný případ, kde Arduino posloužilo k rychlému vytvoření prototypu a pro finální řešení bylo použit náš vlastní návrh HW a FW. My to Arduino prostě zbožňujem !

Chcete, aby vaším masérem byl Linux?

Blizzard platform

9. července 2013

Produkt z oblasti lékařství a rehabilitace – je už v prodeji. Pro ovládání masážního křesla jsme vyvinuli zařízení využívající procesorovou desku od společnosti TechNexion s ARM CPU Sitara od Texas Instruments. Řídící aplikace běží na Angstrom Linuxu. Při masáži můžete sledovat video, poslouchat hudbu a vše obsluhovat přes naše grafické rozhraní na dotykovém LCD displeji !

Chcete drink zdarma? Ale jen když vyhrajete!

23. dubna 2013

Produkt z oblasti reklamy - již funguje, a třeba právě v ulicích vašeho města. Náš software běžící na Atmelu ATXmega řídí výdejní automat včetně dvou displejů, klávesnice a ukládání dat na SD kartu. Vítězové této reklamní kampaně mají drink zdarma!

Rychlejší cash-flow jste ještě neviděli!

Cashman

29. ledna 2013

Produkt z oblasti bankovnictví – je už v prodeji. Superrychlé motorky řízené mikrokontrolérem ATXMega256 od Atmelu jsou schopné napočítat 20 bankovek za vteřinu a současně infračerveným senzorem kontrolovat jejich tloušťku a délku! Zařízení využívá námi navržený komunikační protokol, paralelní zpracování příkazů, řízení motorků, systém logování chyb, správu databáze v paměti EEPROM atd.

Náš skvělý výrobní tester !

13. června 2012

Návrh a realizace dvou poloautomatických testerů pro výrobu. Testery jsou postaveny na špičkových měřících přístrojích od National Instruments ovládaných naší testovací LabVIEW aplikací. Uživatelsky přívětivé GUI, vše plně konfigurovatelné, podpora testovacích skriptů a generování HTML/PDF reportů.

Víte, co pijete ?

13. března 2011

Produkt z průmyslové oblasti – je už v prodeji. Specializované zařízení a software pro analýzu kvality pitné vody. Vyvinuli jsme tři typy těchto zařízení, všechny založené na mikrokontrolérech Atmel Atiny48 a Microchip PIC.

Software kontroluje v daných intervalech kvalitu vody a výsledek zobrazuje na displeji nebo jej předává dále ke zpracování.

Centrální mozek vlaku

14. srpna 2010

Produkt z průmyslové oblasti – je už v prodeji. Vyvinuli jsme speciální FW pro Infineon C167, který je použit v elektronice vlakových dveří pro účely výrobního testování. Požadavky na tento testovací FW zahrnovaly ověření všech součástí a funkcí hlavního CPU (včetně připojených RAM, NVRAM a FLASH pamětí), testování všech digitálních I/O portů, vnitřních (PC/104) a vnějších (CAN, RS232) rozhraní.

Všechny potřebné ovladače pro použitá rozhraní (ETH, RS485, Profinet, LON, FIP, MVB) byly také součástí testovacího FW. Komunikace s testovacím systémem je postavena na proprietárním protokolu přes rozhraní RS232.

Aby vaší kočce bylo teploučko !

Cat

7. června 2009

>Produkt z oblasti lékařství a rehabilitace – je už v prodeji. Monochromatické červené světlo může vám (nebo vašim mazlíčkům) pomoci s hojením různých zánětů. K tomu je samozřejmě potřeba vhodné řízení a časování světelných pulsů. Toto je zaručeno naším softwarem běžícím na mikrokontroléru Atmel ATMega8. Jedno tlačítko, 2x7 segmentový displej, měření teploty – jednoduše, ale pečlivě navrhnuto a vizualizováno v UML.

Mikrokontrolér v kachlových kamnech ?

Stove

15. prosince 2008

Už od pradávna se každý večer zavíraly kamnové roury, aby přes noc nedocházelo k nežádoucím únikům tepla skrz komín. Ale proč by to nemohl za vás dělat Atmel ATMega8 vybavený pár teplotními čidly a motorkem, že ? Vše bylo dodáno na profesionální úrovni včetně automatizovaného testovacího systému!

Referenční projekt v oblasti Automotive/Rail

Image

Připravili jsme koncept systému pro monitorování vlakového podvozku. Tento systém je tvořen soustavou snímačů, jejichž stav se bezdrátově (ZigBee) přenáší do datového úložiště umístěného v elektronice vlaku. Stav systému je pak reportován přes GSM do vzdáleného řídícího střediska.

Copyright © 2022 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.