"A clever person solves a problem. A wise person avoids it." Albert Einstein

Služby > Vývoj digitální techniky, DSP a FPGA

V oblasti digitální techniky vám můžeme pomoci s analýzou požadavků, výběrem vhodných součástek, návrhem obvodového schématu, vývojem digitálních algoritmů, integrací hardwaru a softwaru a v neposlední řadě také s oživováním a laděním přímo v daném systému (on-board debugging).

I ty nejsložitější embedded systémy se skládají z dílčích digitálních komponent, jako jsou CPU, FPGA, DSP, AD- a DA- převodníky, zákaznické obvody atd. Tyto komponenty musí být vybrány podle zadaných požadavků.

Image 6

My máme zkušenosti s komponentami od následujících výrobců:

  • CPU: ARM, Atmel, Infineon, FreeScale, NIOS soft core
  • FPGA: Altera, Xilinx
  • DSP: Analog Devices

V našich projektech používáme řadu obvodů a periferií jako jsou: SD RAM, DDR II a DDRIII, paměťové karty SD, paměti Flash, EEPROM, FRAM, ADC, DAC, různé dotykové panely LCD atd.

Také máme zkušenosti se širokou škálou různých rozhraní jako jsou například: USB, Ethernet, E1, CAN, GPIB, RS232, RS485, RS530, SPI, I2S, I2C, LVDS, Bluetooth, PCI, Wi-Fi atd.

S pomocí odpovídajícího adaptéru můžeme pro oživování a funkční testy některých zařízení použít také JTAG.

Vývoj FPGA a DSP

Oblasti využití FPGA a DSP se překrývají; obojí lze použít pro řízení hardwaru anebo pro zpracování signálů. Rozdělení úkolů mezi FPGA a DSP je výsledkem analýzy a simulací, pro které používáme nástroje jako jsou MatLab, MathCad, LabVIEW a SciLab.

V projektech používáme následující typy algoritmů jako jsou například: FIR, IIR, CIC, Cordic, Interpolator, Decimator, Bit Stuffer, Scrambler, Reed-Solomon, různé typy řízení periferií (sériové porty, všeobecné IO, paměťové rozhraní), NCO, FFT, spektrální analýzu a rozpoznávání obrazu, výpočet šumu, PID regulátor, různé modulace/demodulace (QAM, PSK, FSK, ...).

Tyto algoritmy byly použity v různých segmentech elektrotechnických zařízení jako jsou měřicí přístroje, bezdrátová komunikace, komunikace v letovém provozu, aplikace v oblasti audio techniky apod.

Image 6

Pro vývoj v oblasti FPGA/DSP používáme následující nástroje:

  • Analog Devices Visual DSP (C, Asm, debugging)
  • Altera SOPC Builder (NIOS II soft-core)
  • Altera Quartus II, Xilinx Plan Ahead (schéma, VHDL, IP bloky, časová analýza, syntéza, simulace, oživování)

Zpět...

Copyright © 2022 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.