"A clever person solves a problem. A wise person avoids it." Albert Einstein

Služby > Vývoj softwaru a embedded softwaru

Náš softwarový tým pracuje v široké oblasti návrhu a vývoje programového vybavení. Naše hlavní zaměření je na embedded programování s využitím objektově orientovaného přístupu a UML. Dodali jsme již mnoho komplexních softwarových řešení (zahrnující analýzu požadavků, definici platformy, návrh architektury, implementaci, integraci, testování a dokumentaci), ale na vyžádání pomáháme našim zákazníkům také s dílčími aktivitami, např. odlaďováním software.

Vývoj embedded SW dnes pokrývá široký rozsah platforem – od nejjednodušších (PIC, ATTiny, TI MSP430) přes složitější (ATXmega, C16x, NIOS II) až po ty nejkomplexnější (ARM + Linux/Win/Android, NIOS II + Linux). Se všemi máme dostačující zkušenosti a jsme schopni vybrat platformu, která perfektně odpovídá vašemu projektu.

Image 6

Rozumíme specifikům vývoje embedded SW jako jsou - omezený výkon mikrokontrolérů, limitovaná velikost RAM, velikost programu nebo kapacita datového úložiště – optimalizace spotřeby, úsporné režimy a detekce výpadků napájení nezbytná pro zařízení napájená z baterie – pečlivá analýza u aplikací pracujících v reálném čase – záznam chyb v reálné činnosti, vzdálené vyhodnocení záznamů chyb atd. Setkáváme se s nimi každodenně!

Image 6

Využíváme UML diagramy pro optimální vizualizaci nápadů a požadavků našich zákazníků. Nakresleme společně základní přehled systému jako DeploymentDiagram diagram, přehled obecných vlastností produktu a rolí pak jako UseCaseDiagram… ukažme si typickou proceduru v SequenceDiagramu… předvedeme vám naši představu softwarové architektury v ComponentDiagramu nebo ObjectModelDiagramu. Při přenosu informací mezi vaším produktovým specialistou a naším programátorem nebude nic ztraceno.

Image 6

Projekty vývoje embedded SW velmi často vyžadují speciální zákaznické podpůrné nástroje běžící na PC – typicky na platformě Windows 7. Takové podpůrné programy bývají vyvíjeny souběžně se samotnou hlavní aplikací. Nebo vidíte jiný způsob jak testovat a ověřit váš zbrusu nový proprietární protokol? Pro komunikaci s osazenou deskou plošných spojů během oživovací fáze vývoje používá náš HW tým obdobné nástroje. V závislosti na speciálních požadavcích projektů typicky používáme jako programovací nástroje Python (flexibilní skriptování), LabVIEW (rychlá implementace GUI) nebo Delphi (pro časově/výkonově náročné aplikace).

Image 6

Můžeme následovat vaše vývojové postupy a metodologie, abychom vyhověli všem požadavkům vašeho projektu. Ale jsme připraveni vám také doporučit naše vlastní. Máme zkušenosti s konzervativními přístupy jako je V-Model, moderními jako jsou ROPES (spiral) nebo agilními jako Feature-Driven-Development nebo SCRUM.

Nejsme pouze kodéři; můžeme vás podpořit během celého životního cyklu vývoje softwaru. Jsme také připraveni vám pomoci s analýzou a specifikací požadavků, studiemi proveditelnosti, odhady nákladů na vývoj, definicí vlastního protokolu, návrhem architektury, implementací, dokumentací, specifikací testů, integrací a testováním.

Image 6

Zpět...

Copyright © 2022 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.