"A clever person solves a problem. A wise person avoids it." Albert Einstein

Služby > Měření, automatizace testování, verifikace a ověřování

Důvěřuj, ale prověřuj. Verifikuj, ale také ověřuj.

Každý design potřebuje verifikaci a ověření. Podle naší zkušenosti čas a náklady věnované testování, oživování a verifikaci zhruba odpovídají času a nákladům potřebným na vlastní vývoj produktu. Verifikací ověřujeme, zda produkt vyhovuje sestavě výchozích specifikací. Ověřování je standardní součástí přejímacích a systémových testů našich zákazníků.

Naše zkušenosti zahrnují definování testovací strategie pro všechny úrovně verifikace a ověření, počínaje testy vývojových vzorků přes testy na úrovni desek až po testování funkčnosti celého systému. Kromě toho můžeme stanovit testy robustnosti, různé stresové testy a zajistit výrobní testování podle příslušných předpisů.

Výrobní testování je také součástí našich činností. Naši odborníci na LabVIEW navrhli několik výrobních testerů, které jsou schopné řídit složité měřicí systémy, provádět automatické nebo poloautomatické testy, komunikovat s operátorem a v neposlední řadě generovat podrobné výstupní reporty.

Image 6

Na základě našich zkušeností v návrhu a testování jsme schopni podpořit naše zákazníky v následujících oblastech:

Testovací strategie – Nejste si jisti, zda váš produkt splňuje požadavky ETSI? Nejste si jisti jak měřit EMC či MAC parametry? Chtěli byste měřit PSV (poměr stojatých vln) pod 1.1? Nejste si jisti jak provádět složité výpočty nejistot měření, UGB a chyb měření?

-> Můžeme vám pomoci s definováním nebo úpravou testovacích strategií, měřicích metod nebo výběrem vhodných měřících přístrojů.

Manuální měření - Je váš vývojový tým příliš zaneprázdněn základními vývojovými úkoly, takže nezbývá čas na manuální testování, proměření všech stanovených bodů, nebo chcete jen rozšířit testování vašeho produktu? Jste pod tlakem při regresním testování vašeho produktu po posledním vydání nového firmware?

-> Ve všech těchto činnostech vás můžeme podpořit a využít naše zkušenosti s měřením nebo vytvářením testovacích reportů.

Automatizované testovací systémy - Chcete snížit náklady regresních testů? Chcete zautomatizovat manuální testy ve fázi vývoje a přenést je do výrobní linky ve výrobním závodě? Chcete zbavit váš vývojový tým nezáživného psaní reportů z testů?

-> Tato témata známe. Vždy se snažíme co nejvíce takových činností automatizovat. Můžeme společně vymyslet, co bychom s vaším testováním mohli udělat.

Image 6

Máme zkušenosti získané při vývoji desítek testerů počínaje jednoduchými testovacími adaptery až po komplexní verifikační systémy pro výrobu.

Na základě vstupních požadavků jsme schopni určit, které části by měly být vyvinuty "doma" a které by měly být nakoupeny jako standardní komponenty, aby mohly být splněny požadované náklady a cílové termíny.

Zde je stručný přehled možností našeho testovacího týmu:

 • Jehlová pole (pro nakontaktování zdrojů napájení, digitálních a vysokofrekvenčních signálů na desce plošného spoje)
 • Měřící karty National Instruments, měřicí přístroje řízené přes USB a GPIB
 • Zákaznické mechanické a spínací jednotky
 • Kalibrační postupy a výpočty nejistot pro přesná měření
 • Stanovení metod speciálního měření a verifikace pro zrychlení měření a snížení nákladů
 • Měřicí software založený na LabVIEW ™ nebo LabWindows™/CVI
 • Implementace softwarových platforem založených na skriptech pro snadnou údržbu a nastavení měření bez modifikace kódu
 • Testovací reporty přizpůsobené požadavkům zákazníka, napojení na interní firemní Quality Server
 • Nástroje pro analýzu testovacích reportů, pro identifikaci kritických měření a nalezení možných zlepšení výtěžnosti
Image 6

Oblasti testování

 • Testování softwaru
 • Testování hardwaru
 • Integrace HW/SW
 • Automatizace testů (adaptery, systémy, vysoké frekvence, digitální zařízení, jehlová pole, funkční testy a testy na úrovni desek)

Testovací aktivity

 • Popis testu (testovací případy, procedury, definice)
 • Definice sestavení testu
 • Implementace nebo automatizace testu
 • Provedení testu/vyhodnocení
 • Reportování výsledků testu a zjištěných chyb
 • Přezkoumání a analýza
 • Úrovně testů
 • Testování jednotek
 • Integrační testování
 • Systémové testování
 • Přejímací testy
Image 6

Technické standardy a rozhraní

 • VoIP
 • ED136
 • ED137_1
 • Tetra
 • Tetra2 TEDS
 • APCO
 • DVB-T
 • WIMAX
 • GSM
 • LTE
 • VDL2 (EN 301841-1/-2)
 • ACARS (ARINC 618)
 • Bluetooth
 • E1/T1
 • EMC (EN 300113, EN301489-1/-22, EN 55022)
 • Low Voltage Directive (EN 60950)
 • AS/NZS 4583
 • STANAG 4205
 • EN 300676, EN302617
 • DO178, ED109
Zpět...
Copyright © 2022 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.